Minden, amit 50 felet tudni érdemes

Silver Fox

Kánaán vagy szakemberhiány? Csúcson a felvételi kedv a munkaerőpiacon

2016. június 24. - nagymenő

Valamennyi ágazatban, régióban és cégméretben pozitív a felvételi kedv. A munkaadók 17%-a tervez létszámbővítést a következő három hónapban, 78% nem tervez változást, míg 3%-uk elbocsátással számol. A legtöbb lehetőséget a munkavállalóknak a Pénzügyi & Üzleti Szolgáltatások, valamint a Gyártás területén kínálják. Valamennyi ágazatban, régióban és cégméretben pozitív a felvételi kedv.

A ManpowerGroup Munkaerő-piaci Felmérése szerint a megkérdezett 751 munkaadó 17%-a növekedésére számít, csupán 3%-uk tervez elbocsátást, míg 78% semmiféle változtatásra nem készül 2016 harmadik három hónapjában. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a Munkaerő-piaci Mutató értéke +13%, ami a legmagasabb érték a magyarországi felmérés kezdete, vagyis 2009 harmadik negyedéve óta. A felvételi szándék enyhén növekedett az előző negyedévhez képest, és mérsékelten magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

„Egyre erősebben jelentkezik a magyar munkaerő piacon a szakember hiány. Kiugróan erős felvételi kedvet jelzett például a pénzügyi és üzleti szolgáltató szektor, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy a Magyarországon működő szolgáltató központok folyamatosan küzdenek azzal, hogy megfelelően képzett, idegen nyelveket beszélő munkavállalókat találjanak. A gyártás területén minden ötödik munkaadó jelzett felvételi szándékot a következő negyedévre, a legjobb szakemberekért azonban nem csupán egymással, hanem más európai cégekkel is versenyezniük kell. Márpedig bérek tekintetében a hazai cégek nem versenyképesek a legerősebb európai gazdaságokkal, de még a szomszédos országokkal sem.” kommentálta az adatokat Dalányi László, a ManpowerGroup magyarországi irodájának ügyvezetője.

A 2016 harmadik negyedévére vonatkozó Manpower Munkaerőpiaci Mutató felmérés 751 magyarországi munkaadó megkérdezésével készült. Valamennyi megkérdezettnek ugyanarra a kérdésre kellett válaszolnia: „Hogyan látja az Ön vállalatánál/szervezeténél a munkaerő létszámának alakulását a június végéig hátralévő három hónap során, a jelenlegi negyedévhez képest?”

A közleményben a továbbiakban mindenhol a szezonálisan kiigazított adatok szerepelnek.

Ágazati összehasonlítás

A munkaadók mind a kilenc vizsgált ágazatban a dolgozói létszám bővítését tervezik a következő három hónapban. A legerősebb felvételi kedvet a Pénzügyi & Üzleti Szolgáltatások területéről jelentették, ahol a mutató értéke +22%. Változatlanul jók a kilátások a Gyártás területén, ahol a mutató +20%-on áll, míg a Szállítmányozás, Raktározás & Kommunikáció kedvező, +18%-os mutatót produkált. Az Építőipar munkaadóinak csaknem ötöde ugyancsak felvételt tervez, +12%-os mutatót jeleztek, míg a Köz- & Szociális szférában +11% a mutató értéke. A legkevésbé optimista várakozásokat a Közüzemi Szolgáltatások, valamint a Mezőgazdaság, Vadászat Erdészet & Halászat területéről jelezték, ezekben az ágazatokban +4, illetve +3% a mutató értéke.

 

Az előző negyedévhez viszonyítva 9 szektorból négy munkaadói növekvő felvételi kedvet jelentettek. Legnagyobb mértékben, 15 százalékponttal a Pénzügyi & Üzleti Szolgáltatások területén, míg 6 százalékponttal a Köz- & Szociális szférában erősödött a mutató. Ugyanakkor 4 ágazatban romlottak a kilátások, a legjelentősebb mértékben, 6 százalékponttal a Vendéglátóiparban. Az előző negyedévhez viszonyítva változatlan mutatót produkált a Mezőgazdaság, Vadászat Erdészet & Halászat.

 

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a kilátások 9 szektorból hatban javultak. 21 százalékponttal erősödött a tavalyihoz képest a Pénzügyi & Üzleti Szolgáltatások mutatója, 12-12 százalékpontos növekedést produkált a Közüzemi Szolgáltatások területe, valamint a Köz- & Szociális szféra. A gyártás mutatója most 8 százalékponttal erősebb, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor két ágazatból gyengébb mutatót jelentettek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legnagyobb gyengülést, 8 százalékpontosat, a Vendéglátóipar produkálta. 1 százalékponttal csökkent a Mezőgazdaság, Vadászat, Erdészet & Halászat mutatójának értéke. Az előző évihez képest viszonylag stabil a nagy- és kiskereskedelem mutatója.

Regionális összehasonlítás

A következő negyedévben mind a nyolc régió munkaadói növekvő felvételi kedvvel számolnak. A legnagyobb mértékű bővülést a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli munkaadók várják: itt a mutató +16%-on áll. Szilárd +15%-on álla a mutató az Észak-Alföldön, +14%-on pedig Észak-Magyarországon. Budapesten +13, míg a közép-magyarországi régióban +12% a mutató értéke. A leggyengébb felvételi kedvet a Dél-Dunántúli munkaadók jelentették, ahol a mutató értéke +5%.

Az előző negyedévhez képest a nyolc régióból hatban nőtt a felvételi kedv, a legnagyobb mértékben a Dél-Alföldön 8 százalékponttal. A Nyugat-Dunántúlon 7, az Észak-Alföldön pedig 6 százalékponttal. Ugyanakkor a Közép-Dunántúli régióból az előző negyedévhez képest csökkenést jelentettek, 4 százalékponttal.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva nyolcból hét régió mutatója erősödött. 19% pontos erősödést jelentettek az észak-alföldi munkaadók, 13, illetve 12 százalékpontos erősödést produkált a tavalyihoz képest a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régió. Ugyanakkor a budapesti mutató 6, a közép-magyarországi és az észak-magyarországi 5 százalékponttal erősödött. Az előző év azonos időszakához képest mindössze a Dél-Dunántúlon várnak visszaesést, itt a mutató értéke 4 százalékponttal gyengült

Cégméret szerinti összehasonlítás

A kutatásban résztvevő munkaadókat 4 kategóriába soroltuk: a mikor vállalkozásoknak kevesebb, mint 10 alkalmazottjuk van. A kisvállalkozásoknál 10-49 munkavállaló dolgozik. Közepes méretű az a cég, ahol 50 és 249 között van az alkalmazotti létszám, 250 dolgozó fölött számít egy vállalkozás nagynak.

2016 harmadik negyedévében mind a négy kategóriában bővülésre számítanak a munkaadók. A legnagyobb mértékben a nagyvállalkozásoknál, ahol +20% a mutató értéke, míg +17% a közepes, és +12% a kis cégeknél. A mikro vállalkozások ennél jóval óvatosabbak, itt a mutató értéke +7%.

Az előző negyedévhez képest a középvállalkozások 6 százalékpontos növekedést jelentettek. A nagyvállalatoknál 3, a kicsiknél pedig 2 százalékponttal erősödött a mutató. A mikro vállalkozások várakozásai kis mértékben, 2 százalékponttal maradtak alatta az előző negyedévinek.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva mind a négy cégméretnél erősödött a mutató. A legnagyobb mértékben, 9 százalékponttal a kisvállalkozásoknál, 8 százalékponttal pedig a közepes cégeknél. 7 százalékponttal javultak a kilátások a nagyvállalatoknál, míg 6 százalékpontos erősödést produkáltak a tavalyihoz képest a mikro vállalkozások.

Globális munkaerő-piaci kilátások

A ManpowerGroup világszerte 43 ország és terület 59000 munkaadóját kérdezte meg munkaerő-piaci várakozásairól a 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan. Valamennyi megkérdezettnek ugyanarra a kérdésre kellett válaszolnia: „Hogyan látja az Ön vállalatánál/szervezeténél a munkaerő létszámának alakulását a szeptember végéig hátralévő, három hónap során, a jelenlegi negyedévhez képest?”

A válaszok globális összességéből kitűnik, hogy a munkaadók többsége világszerte a munkavállalók számának bővülését várja a következő három hónapban. A kutatás alapján növekedést várnak 43 országból 40-ben a július és szeptember közötti időszakban. Ugyanakkor a munkaadók szerényebb mértékű növekedésre számítanak, mint az előző negyedévben, vagy a tavalyi év azonos időszakában. Igazán figyelemre méltó bővítést csupán kevés munkaadó tervez, vannak országok, ahol már a korábbi időszakban is csökkenő tendencia volt megfigyelhető – leginkább Brazíliában és Kínában. Ezekben az országokban a tendencia folytatódik. A harmadik negyedéves mutató az előző negyedévhez viszonyítva 42-ből 14 országban erősödött, 7-ben változatlan, 21-ben pedig csökkent. 2015 azonos időszakához mérten a kilátások javultak 13 országban, nem változtak ötben, és romlottak 24-ben. A harmadik negyedéves várakozások Indiában, Japánban, Taiwanon, Guatemalában, Romániában és az Egyesült Államokban a legerősebbek, míg a brazil, olasz és svájci munkaadók jelentették a legalacsonyabb felvételi kedvet.

Az amerikai régióban, 10-ből 9 országban a munkaerő bővülésével számolnak. Ugyanakkor a Manpower Munkaerőpiaci Mutató az április-június közötti időszakhoz képest 9 országban gyengült, egyben pedig változatlan maradt. Hasonló a helyzet az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előrejelzés gyengült hét országban, erősödött kettőben, egyben pedig nem változott. Guatemala és az Egyesült Államok munkaadói jelentették a régió legoptimistább felvételi szándékát. Az egyetlen negatív előrejelzés az amerikai régióból – és az egész világból – a Brazil munkaadóktól érkezett.

Az EMEA régió (Európa, Közel-kelet és Afrika) 25 országából 23-ban a munkaerő bővítésével számolnak a munkaadók a következő három hónapban. Negyedéves összehasonlításban 12 országban erősödött, 7-ben pedig csökkent a mutató értéke. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 10 országban javultak a munkaerő piaci kilátások, míg 12-ben romlottak. A román munkaadók jelentették a régió legerősebb felvételi kedvét, míg a leggyengébb előrejelzés Olaszországból és Svájcból érkezett. Nyolc éve ez az első alkalom, hogy az EMEA régióból nem érkezett negatív jelentés. A kutatásban most először szerepel Portugália, így a Manpower Munkaerőpiaci Felmérés már az EMEA régió valamennyi országára kiterjed, így a kutatásban szereplő országok és területek száma 43.

Az ázsiai és Csendes óceáni régió mind a nyolc országában munkaerő bővítéssel számolnak a munkaadók. Ugyanakkor az előző negyedévhez viszonyítva 5 országban csökkent a felvételi kedv, míg kettőben nőtt, egyben pedig változatlan maradt. Hasonlóképpen, a harmadik negyedéves előrejelzés 5 országban gyengülést mutat az előző év azonos időszakához képest, csupán egyben nőtt a mutató értéke, kettőben pedig nem változott. Immár a negyedik egymást követő negyedévben az indiai munkaadók a legoptimistábbak a régióban, és a világon egyaránt. Ugyancsak ez a negyedik egymást követő negyedév, amikor a kínai munkaadók küldik a leggyengébb előrejelzést.

A teljes, 43 országra és régióra vonatkozó kutatási adatok, valamint a regionális és globális összehasonlítások megtalálhatóak a www.manpowergroup.com/meos oldalon. A következő Manpower Munkaerőpiaci Mutató 2016 szeptember 13-án jelenik meg, és a 2016 negyedik negyedévére vonatkozó részletes munkaerőpiaci várakozásokat mutatja be.

A felmérésről

A Manpower Munkaerő-piaci Előrejelzés negyedévente készül azért, hogy felmérje a munkaadók következő negyedévi szándékait a munkaerő létszámának csökkentésével, illetve növelésével kapcsolatban. A ManpowerGroup előremutató felmérése több mint 50 éve vizsgálja a munkaadók várakozásait, és az egyik legmegbízhatóbb munkaerő-piaci kutatás a világon.

A bejegyzés trackback címe:

https://silverfox.blog.hu/api/trackback/id/tr808836470

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása